Punkterade spektra (parallellställda), Unfold a Place, GAIR, Ottilia Adelborgmuseet, Gagnef, 5 juli - 15 september 2018
<<< back
Foto: Anna Lamberg

Foto: Anna Lamberg
 

 Punkterade spektra (parallellställda)
akvarell på papper,
200 x 150 cm

Curator: Sara Rossling

Artists:
Anders Bergman (1969 Gagnef) SE
Tatiana Danilevskaya (1983, Voronezh) RUS
Marc Handelman (1975, Santa Clara) US
Nuno Vicente (1981, Chartres) FR
Malin Pettersson Öberg (1979, Falun) SE 

 

Press

Erik Augustin Palm, "Ett Dala-konstnärskap vecklas ut och förs vidare", Dalarnas Tidningar, 14 juli 2018Citat ur Ottilia Adelborgs Dalarna

"När man endast begär skådandets och uppfattningens äganderätt, då är man den rikaste på jorden."

"Mitt i all denna lyckokänsla rent av opponerar man medvetet mot att dra med sig tyngden av sitt eget jag. Denna underliga sammansättning av naivitet och kritik på naiviteten som man aldrig lyckas komma ifrån. /---/
Ty ett är det väsentliga: att rita,
och en är tyrannen: ritpennan.
Ritpennan som formar vissa människors liv och leder deras vägar. Några drar runt den stora, vida världen, andra bara runt om Dalarnes lilla värld…/
/---/
Allt för ritpennans skull! Den nyckfullaste av alla pennor, det ohanterligatse i hela världen.
Ibland är det som att den vill och inte kunde. Ibland varken kan den eller vill den."

"Oftast går det med svårighet. Ögat, som ser allt så klart och tror sig veta precis hur det skall vara, glömmer för var gång, att pennan alltid har sin åsikt för sig. Allra minst kan den tåla, att ögat gör upp något på förhand.
/---/
Inne i en mörk vrå av hjärnan sitter ritsjälen, som väl också borde ha ett ord med i laget, och tittar ut genom ögongluggorna och tigger och tigger, att pennan för en enda gångs skull ville vara så nådig och rita såsom ögat ser och som ritsjälen vill ha det."

"Med så få streck hade ögat, som ser så mycket och alldeles för bra, aldrig kunnat tänka sig att det kunde göras. /---/ Det är ju pennans rama skyldighet att se till det väsentliga och strunta i småsaker.
Det händer nog att ritsjälen och pennan hålla ihop ibland när det så passar sig. Man skulle till och med kunna tro, att där i all hemlighet funnes en trådlös förbindelse dem emellan. /---/
I en sak äro de emellertid väl överens, riktigt obegripligt väl överens, allesammans: ritsjälen, ögat, handen, pennan och papperet, och det är, när det gäller att korsa över, riva sönder och trampa på något som gått allt för mycket på tok."

"Vad månne alla dessa som passa vår penna så väl tänka om oss? Vi, som borde veta bättre och kunna uppföra oss mera passande, än att hålla dem fast i tvingad orörlighet mitt framför oss. Vad förstå de av vårt opåkallade intresse för dem, denna vår begäran att de skola vara stilla, denna påflugna åstundan att för vår penna och vårt papper få utnyttja den yttre prägel deras liv givit dem?
Svårt att veta. De äga stor självbehärskning, fri från all nervös övervärdering av förhållandena. De låtsas aldrig märka något. Jag antar att den ritande hos de gamla framkallar en underlig tankeförbryllelse av vantro och nyfikenhet, av gissningar så där mitt emellan randa och herrskap (herrskapskläder i alla händelser), en känsla av tacksamhet för oväntad vänlighet och för långa ramsor av ord som de inte ha förstått, en vilja att uppföra sig väl, att vara till lags och göra sitt bästa.
/---/
Från den främmande utgår en makt, tvingande och fascinerande."

"Det måste visst ha varit så, att både pennan och jag fick en överväldigande känsla av, att hela byn var en enda redan färdig och bunden ritbok, blad för blad. – Bara det, att alla blyertsstrecken ännu saknades, och dem skulle pennan sätta dit."

"För första gången skulle jag se verkligt dalfolk i dess dagliga leverne och färdande; inte skrivet eller diktat, inte eftergjort eller ansträngt, utan alldeles som det var. Ingenting skulle verka störande, inte ens min egen person. Lyckligtvis är det så väl ställt att man kan slippa se sig själv. Så att i det fallet borde jag inte ha något obehag av det egna jaget. Mitt första intryck var en viss besvikenhet, fast jag knappast ville kännas vid den. Jag menade, att jag borde väl kunna bli lika lätt och fort hänförd som andra.
Jag skall säga hur det var. Jag hade trott, ja, jag tror nästan att jag i mitt sinne fodrade, att alla stugor skulle vara små och grå med låga fönster och hög skorsten och att inne i var stuga en liten gumma skulle sitta mitt på golvet och spinna, medan elden skulle brinna i den öppna spisen. Jag hade visst väntat, att där på alla stigar och vägar skulle gå en vallkulla med väska vid sidan och stickstrumpa i handen vallande sina kor. Jag hade aldrig kunnat tänka mig annat, än att varenda kärra skulle vara röd och varenda häst black med svart klippt man, och jag var mycket stött på alla bruna och svarta hästar. Och varför begagnades inte Rättviksdräkten? Jag hade visst tänkt, att alla skulle gå klädda i full högtidsdräkt även i arbetet. Mellan- och vardags dräkten med alla dess variationer var då ny för mig.
Dess värre var jag nog alldeles het av iver att påpeka allt som vann mitt höga gillande och kanske inte nog försiktig att med tystnad förbigå sådant som inte passade ihop med mina föreställningar om hur det borde vara och inte borde vara.
Litet förstod jag då, att just som det var, var det enda sanna och riktiga just för den dagen och för den tiden, och det borde vara av minst lika stort intresse att studera nutiden, genombrottsperioden, som att bara rota i det gamla."

 

 

 

 

Punkterade spektra (parallellställda)

Ottilia Adelborg (1855-1936) beskriver sitt måleri som en aktivitet utfört av ett självständigt jag, skiljt från hennes eget, en dialog mellan hennes penna och henne själv. I utställningen ställs utdrag från Ottilias texter intill utdrag ur publikationen Tudelad 1* av Maria Nordin och mig i vilken vi ställer oss frågan om det är möjligt att låta två subjektiviteter sammansmälta och framkalla en tredje.
Till den här utställningen har Maria bjudits in till att ge några av mina målningar regi. Hennes färginstruktioner och mina prover är målade i stor skala. Denna dubblerande princip är också närvarande i installationen av akvarellmålningarna. En korridor av akvareller (som föreställer en scenografiverkstad) framträder. Varje målning är perforerad där dess flyktpunkt är belägen, och den motsatta målningens centralperspektiv syns genom det lilla kikhålet. Från korridorens utsida är ett dubbelt perspektiv möjligt. I korridoren är betraktaren omgiven av ett definierande rum av enskilda perspektiv.

*2014 målade Kristina Bength och Maria Nordin två akvarellmålningar tillsammans genom att skicka dem fram och tillbaka mellan sina ateljéer under fem månader. Parallellt med detta dokumenterade de processen genom att skriva brev till varandra. Korrespondensen och de två målningarna ställdes ut på grupputställningen Thinking Through Painting på Konstakademien och Maria Nordins soloutställning på Galleri Magnus Karlsson, två olika slags utställningsrum på två olika våningar i samma byggnad. Brev, färgprover och bilder av målningarna i olika stadier presenterades i publikationen Tudelad Kapitel 1.

Bio

Kristina Bengths projekt tar vanligen sin utgångspunkt i fotografiets implikationer på samhället, såväl i dag som genom hela fotografiets historia. Särskilt intresserar hon sig för hur fotografi spelar en avgörande roll för att skapa och ge stadga åt sociala roller och institutioner på en mängd nivåer: arkitektur och minne, vanor och berättelser eller sett till helheten – det system av föreställningar som ger rollerna och institutionerna deras mening. Det som tjänar som åtkomstpunkt för dessa undersökningar är arkivet, och i sitt arbete försöker Kristina Bength veckla ut arkivets material genom den måleriska processens tolkningar och i rumsliga installationer. Så framträder nya berättelser.
 
På senare år har Kristina Bength snarare målat utifrån litteraturen än fotografiet och undersökt litterära gestaltningar av rum, något som hon gjort även som redaktör och curator i samarbete med konstnären Cecilia Darle.

Kristina Bength lever och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Gerlesborgskolan i Bohuslän, Kungl. Konsthögskolan, och Valands Konsthögskola.
Kristina Bength har haft separatutställningar på Galleri Flach i Stockholm, LM D galerie i Paris, Ahlbergshallen i Östersund, Ebelingmuseet i Eskilstuna, Kiruna Stadshus och KonsthallenTrollhättan. Hon har ställt ut i grupputställningar på Uppsala konstmuseum, Gävle konstcentrum och hangmenProjects i Stockholm och deltagit i konstmässor som Volta 5 i Basel, Volta 13 i New York och Le Salon du Dessin Contemporain i Paris.
Hon har mottagit ett- och två-årigt arbetsstipendium samt projektbidrag från Sveriges bildkonstnärsfond, Landstinget Dalarnas Kulturstipendium, Kirunastipendiet, Byggnads Kulturstipendium, Axel Theofron Sandbergs akvarellstipendium från Kungl. Akademien för de fria konsterna, och Marianne och Sigvard Bernadottes Konstnärsfonds stipendium. 

Citat ur Tudelad Kapitel 1 av Maria Nordin och Kristina Bength

"My idea is that we cut the creator of the painting in two, or that we let two creators become one. We investigate painting as a process and an idea rather than a material, so that the silent conversation which otherwise seems monologic is forced up to the surface of the spoken word, and becomes audible. Let’s try to put out a part of the hidden through the other."

"We were searching for a literary figure who either had a fleeting identity or was the result of the fusion of two figures; “… some kind of symbiotic relationship where two become one”, as you wrote to me on the 21st of February earlier this year. In the novel “The Blessed Ones” by Ulla Isaksson from 1962, our painting correspondence found its subject and method."

"Between Lövholmsvägen 12 and Årsta Skolgränd 12 our paintings switch their addresses. In the water of the watercolour, two subjective expressions are merged into one. Surely, it’s not by chance that our correspondence, our scenic folie à deux, is set against a backdrop of psychiatric definitions of the human being? The same extent to which we in our artistic practices share watercolouring as our primary mode of expression, we also share the attempts to investigate how categorisations and representations of the normal and the abnormal can be eliminated."

"Letter from Viveka Burman (patient) to Christian Dettow (consultant doctor) at Forsberga Mental Asylum:

Otäckan had a dream for years that she never could get over: she was to paint Reality, The Doctor, not as Reality but as Dream, paint it so true for everyone’s eyes so that they would stand there, amazed and serious, and say: Yes, but that’s how it is, it has to be! /---/ And it was her belief, that if she painted them so beautiful that they would stand there amazed, not being able to let go of these images of themselves, then the images would be contagious, Consultant Doctor.

There were two water works in her hometown, but deep into the earth they combined into one. A water catchment. The two water works were called Trovik and Sköndal, they were beautiful names and deep into the earth they were unified, covered up and merged into one /…/ she gave the spot where they met Cover Passage."

"To let the eye and the ear receive over and over again, until an image appeared. To keep this image tight by oneself, live into it with one’s whole being, all one’s hope, forever and incessantly /---/"

"The wife-husband land is a sort of folie à deux. "

"On its way through the room, the light is invisible. Not until it collides with an item it becomes bright."

"What attracted me was the fusion – the symbiosis – how one person can drag another into a psychosis, how two people can be swept up in the same disease and submit to rules and laws inaccessible for outsiders."

"the folie à deux, and its connotations with our shared paintings, where each one of us is trying to think and act from ourselves, but also through the other: How it becomes a fight between what pertains to oneself, the other, and the shared. How I somehow have to imagine that your thoughts are my own when I continue with your painting."

"How we look at the same model but see different things."

"You seem to have painted that which carries the image."

"There are a lot of parameters to relate to; to interpret intentions based on what you write and say, to interpret what way the gestures of your painting stake out, to convert those interpretations into methods of painting, to be able to carry them out technically, and at the same time listen to my own intentions. Sometimes I was brutal towards your choices."

"As I read my detailed descriptions of my technical hardships, it hits me that the preoccupation of our behaviour causes the shared subject to fade into the background, as the differences between us as painters become clearer and clearer. Even if it’s a joint painting, maybe the process of painting remains individual? Are we stuck in our own subjective expression? Is the painting only a sign of a fantasy of a shared subjectivity that always breaks down into these subjective expressions anyway?"

"Can we evoke a different, third subject, whose artistic practice is as composed as our respective ones, or is it once again just a fantasy?"

"In your first letter, you posed the question if painting is not built on the singular signature. Yes, but if that is the case, one can then wonder what it is in the context where painting appears that causes a single painter to be rewarded. Is it only a financial question, i.e. that collectors buy into a signature’s relation to an original based on the notion that the original possibly could not have been created by anyone else? At the same time, we know that many significant paintings have been the result of a collective effort. Still, the fact remains that the idea behind painting as a practice is so tied to the painter as a creator that collective manifestations most often are disregarded.

Perhaps another step in bringing about a third subject would be to paint in the same room, at the same time and collectively? Maybe we could try to exchange paintings not every couple of weeks but every couple of minutes? I picture us both in the same room, each with a paper stretched out on the floor. Simultaneously we each drop a colour mix, which we mix into our water puddles, one each, with our brushes. But, before the water has dried, we swap positions, finishing the flow of the colour – mixing our expressions. Is that even possible? I think that the wet-in-wet technique of watercolouring lends itself well to quick rotations of creators, as it is like the taking of a film scene. It requires full concentration throughout the whole process until the water has dried. I imagine the scene in the room with us painting as dramatic – right when the painting is the most demanding of our concentration, we are uprooted and put in front of a new and unknown flow of colour and water.

How does a third subjectivity relate to The Blessed Ones by Ulla Isaksson? When consultant doctor Christian reads the journal, he accesses his own history, but also his own insanity. The story of the couple Burman – and the folie à deux case – functions as a scene that turns out to be doubled in his own marriage, which leads up to his breakdown. What’s important is then that he puts himself in relation to something that has been, both in terms of his own history and the story he accesses, and that these two stories cling to one another like the drama of a lone psyche. In our case we do not work within the same psyche. Perhaps our work re-awakens certain psychological experiences, but the point is rather that together we create images as if they would be the product of a person. For Christian the images appear from the past, but for us it is different. Via the photographic originals the images do appear from the past, but the particular painter who paints them does not yet exist, and only belongs to the possibilities of the fantasy. Could you then say that that person is not a person who appears from the past, but more so belongs to the future – that he or she does not yet exist?"

"The power struggle you describe in your latest letter is incessantly present when I paint. I interpret and consider both of our intentions. I am torn between trying to follow your system, and leaving it to be able to paint as I usually do. I stop and think that I will do what’s best for the picture when the confusion takes over. I don’t know what it is anymore. I end up in a mid-position where I sometimes paint like I imagine you paint, and sometimes I go back to my own process."

"The unstructured painting is as much a longing for the water to surprise me. I let the paint move both with and without my impact. Of course, watercolour has the property that it can form and do things I would not have been able to come up with or calculate. I fight with that control; to let go or hold on to it."

"The element of uncertainty associated with the mixing in of several disparate movements and opinions is like emphasising the reality and existence of the material. As if we would stage the material through the dichotomy."

"We both know that a piece with a signature is worth more than one without. We also live in a time obsessed with brands. In addition, there is in the history of painting a tradition of accentuating painters, chiefly men, and their geniality. Even our zeitgeist seems to have a hard time letting go of the concept of the single genius, the single signature. Maybe the question isn’t interesting for us. If we would succeed in letting how we paint fuse into one thing, it would mean that we will create a new signature, and – whether we want it or not – subjugate ourselves to the authorship system of the arts."

"You write something about longing to be dissolved by someone else. Is it a dream about fleeing from oneself, a fantasy about getting rid of a certain role, or an idea of being able to be different people at the same time? Or, is it a wish of dissolving a historically normative role? Is it the legacy of painting, the weight of which can feel oppressive, that we want to reassess?"

"I’m reading through what we have written. I am reading more closely than I have before. Now when the paintings are done, and our thoughts clearer, I am attracted by the thought of doing it all over again."

"Now, when I’m looking at the finished painting Cover Passage, and reading your letters and quotes, I more clearly see your vision in front of me. I stop myself from analysing the painting to pieces in my letter, in order not to destroy anything for an unsullied eye. But the painting of it ends with a sense that I understand."

 

 

To unfold a place, text by curator Sara Rossling

Inhabited places, continuously throughout time, store remnant from human activities. Some activities yield visible marks ending up layered on top of previous ones or they become intricately woven into the surrounding, contributing to define the identity of the place. Other events leave few imprints or no traces at all. However, all aspects of a place can not be visible to us at the same time. Rather, these aspects might be folded away and in order to become unfolded they somehow need to be mediated. How we perceive a place is very much a reflection of who we are, our background and where we are in life. When we encounter a city, village, or any kind of geographical site, we produce a certain image of that place in accordance to our previous experiences. Gilles Deleuze conceptualizes his thinking about the fold in The Fold: Leibniz and the Barock (1988), taking ideas of the 15th century philosopher Gottfried Wilhelm Leibniz as his point of departure. To Deleuze the pleat as such could be a way of thinking and an operational move applied to any historical event. Although, there is very little resemblance between the Baroque and the exhibited artists discussed below, I find the principle of the fold inspiring as it is always followed by an unfolding. I use it here as way to discover what potentially is contained within ‘something’.

Ottilia Adelborg (1855-1936), Swedish artist, illustrator and author visited Gagnef for the first time in 1902. Struck by its culture and landscape; particularly the light and rich colors. In front of her appeared a place she described as fairytale-like in her diary. A rural village in Dalarna where she immediately felt at home and later came to stay the rest of her life. Devoted to a self-announced mission in company with peers: rescuing the old peasant culture and its craft traditions from dying out. Dalarna at this time was a region much appreciated amongst the upper class and highly educated people due to its rich culture embodying an heritage canon. Adelborg's work with portraying the people, mapping, documenting and assembling public collections, all relate to her particular view of Gagnef. Through her initiatives, gestures, writings and illustrations, still acknowledged in the region today, she unfolds a specific place.

The fold is not bound to conventional linear logic of perceiving time, rather the principle connects events that might be separated in time by folding history back or forth. Each pleat contains a world of its own and leads to another, alluding to both continuation and multiplicity.

Gagnef Artist-in-Residence (GAIR) and its research orientated project The legacy of Ottilia (2017-2018) encourages participating artists to make acquaintance with their new temporary milieu, as a possibility to situate themself and their work in a new place. The project also encourages the artists to take the opportunity to discover the seemingly overlooked artist Ottilia Adelborg. In Gagnef, traces from her initiatives with preserving the culture can be found, such as Minnesstugan, but there are not many signs telling us about how she used her home. What is less known to the public is that her traditional house in Gagnef became an attraction amongst artist friends and other less acquainted people who came to stay to work and experience a rural life defined as the core of Swedish culture. To Adelborg her home was also her workplace where she wrote, collected newspaper clippings and held a bobbin lace school in her kitchen aimed at young uneducated women to become professionalised. In fact, one of her last wishes in life was to make her house into a creative place with different craft workshops in each room. A wish that never came true.

A fold is not something cut off or something existing in isolation, instead there is a cohesion between all folds. To me, this could symbolize a bond between Adelborg's ideas and the artists' exhibited work. Newly created artworks and research conducted by the invited artists that in various ways reflect on today's society, about our own time, and through research simultaneously opening up for alternative views on her artistry. Theses works take on new directions, but also continue where Adelborg left a century ago. 

As a person she was expressively engaged in the women's movement aiming for women's legal right to vote. With her books and pedagogical activities she contributed to strengthen children's situation. If she was alive today, would she engage in equal rights and oppose xenophobia? The leading question might not be totally unreasonable to ask.

Artist Marc Handelman has studied Adelborg's ABC-book Prinsarnes blomsteralfabet (1892), illustrations anthropomorphically merging letters of the alphabet with typical Swedish flowers. In this project, Handelman's wide scope of research spans from the use of nature to typography used in various ways to communicate national identity, serving a system with native and non-native parameters. This puts Adelborg's work about Swedish culture in a larger context of belonging —of who belongs, and what is naturalized. Urgent issues today. Handelman addresses our blindfolded endorsement of nationalism both then and today. In a subversive way undressing Adelborg's Swedish plants in his artists book Blomsteralfabet by revealing the flowers' true origins. Here, a fold is opened up already existing within her flower alphabet, like a cavern in a cavern.

Kristina Bength's entry point to GAIR's research project is her ongoing collaboration with Maria Nordin. Bength has spent time reading Adelborg's collected writings about Dalarna where she describes her painting activity as an independent subjectivity, separated from her own. In the exhibition, Bength juxtaposes quotes by Adelborg with quotes from Tudelad Chapter 1, a publication by Bength and Nordin where they examines a third subjectivity. Here, folding can be imagined as a form of ‘doubling’, Bength's thought doubled into the thought of Adelborg. The quotes are accompanied by a large watercolor installation, a corridor of paintings that can be experienced from both inside and outside. Peepholes at each painting's vanishing point make visible the central perspective of the opposite painting in the corridor. A manifestation of a double perspective which makes the onlooker aware of its own viewpoint.

In her encounter with Adelborg Tatiana Danilevskaya found a shared interest in pedagogy, as well as a skill in storytelling. Both artists also possess a capacity in finding and collecting material. Danilevskaya has taken Adelborg's children's book Pelle Snygg och barnen i Snaskeby (1896) as inspiration and invited children from Gagnef to read the book out loud and tell their own stories in Radio Ottilia. Letting them become part of her radio production and giving the children a voice. Danilevskaya composes a soundscape of local voices, recorded sounds, contemporary music and archival audio material from Dalarna. Blending the present with the past and connecting events and people that are separated in time. By using different types of genres, narratives and languages; she unfolds a diverse place in counterweight to Adelborg's perhaps more specific view of Dalarna.

In Fäbodvägar eller Buvägar by Ottilia Adelborg, a short text about old rural paths in the region she writes about the nature, animals and human activities she encounters on these roads. It is a contemplative reflection of what happens to her when walking. Nuno Vicente's interest in History, nature and geology made him spend much of his residency period by foot acquainting himself with the historic and prehistoric surroundings of Dalarna. Performing research by physically experiencing and discovering the same landscape Adelborg once lived in. Collecting stones from different locations in the Siljan Ring, pieces that has been reworked and brought together in a sculpture shaped as a circle. An ancient sign of human cultural activities. In another artwork recording an action where he drops a sculpture from the edge of Dalhalla, a former lime quarry in the center of the Siljan Ring. Creating sounds when the sculpture hit various layers of bedrocks from different historical epochs.

To literally fold a sheet of paper produces an infinite number of variations that is still a part of the same paper. A fold leading to another fold resembles an associative potential kindred with art today. Anders Bergman's artistry and research draws on that potential and allows itself to do sudden and poetic connections, such as linking Dalmålningar to current Ethiopia and back again in history to the Finnish people living in Sweden in the 17th century. Bergman's work proposes alternative narratives and histories, not usually presented to us. Like a fold leading to a new fold, here one trace leading to a new trace leading to a third one shaping a spatial installation that step by step unfolds a place.

Malin Pettersson Öberg's interest in archives and fascination for collecting led her artistic process to Adelborg's collected images: newspaper clippings mounted on archival sheets and arranged into themes in several boxes. Newspaper images separated from their original context; hidden stories and places folded away from us. In close collaboration with Jacek Smolicki, Pettersson Öberg has reworked and assembled these fragments into a whole. Their exhibited newspaper Ottilia Adelborg: Assembling the World opens up to new ideas about Adelborg's collecting activity and unfolds these clippings by arranging them into new contexts. At the same time, Pettersson Öberg and Smolicki fold these fragments back and forth in history by transforming newspaper images chosen and cut out by Adelborg, originally produced to serve a specific newspaper context.

Perhaps unfolding could be an approach to sensations as History, places and artworks - to see them as ever evolving. Like folds, I would like to end by suggesting that each artist's presentation awaits new things to be discovered about them.

 

 

I

 

 

Foto: Anna Lamberg
english

 

 

 

Foto: Anna Lamberg