Rummets rymder 1974 – En inackoderingsplats för ihågkomna och glömda rum, Arvinius + Orfeus Publishing, 2016
<<< back

Rummets rymder av George Perec är en samling texter som utforskar olika rumsligheter. Centralt är den ordning och systematik som texterna är organiserade i: från en boksida till ett sovrum, över en stat med territoriella gränser till att slutligen inbegripa rymden. Denna inventering, liksom årtalet då skriften gavs ut 1974, är temat för projektet Rummets rymder 1974 - En inackorderingsplats för ihågkomna och glömda rum. Projektet, som är initierat av konstnärerna Cecilia Darle och Kristina Bength, framträder i en utställning och denna bok till vilken de nio konstnärerna bidrar med varsin essä. Gruppen har samlats kring Perecs författarskap, där begränsningar och regler blir en arbetsmetod och en självbiografisk latens låter sig anas.

Species of Space by George Perec is a constellation of texts that interrogates into different spaces. Of central concern is the order and system in which the texts are organised: from a book page to a bedroom, via a state with territorial borders to finally include outer space. This inventory, as well as 1974, the year of the publication of the book, is the theme of the project Species of Spaces 1974 – an Accomodation of Retained and Forgotten Spaces. The project, inititated by the artists Cecilia Darle and Kristina Bength, is unfolding in an exhibition and in this book to which the nine artists contribute with an essay. The group’s point of departure is the writings of Perec, in which limitations and rules become a working method, hinting at an autobiographical latency.

Editors: Kristina Bength and Cecilia Darle

Writers: Rebecka Wigh Abrahamsson, Kristina Bength,
Mohamed Camara, Cecilia Darle, Yorjander Capetillo Hernández,
Kristina Jansson, Christina Langert, Joanna Lombard, Cecilia Nygren and Malin Pettersson Öberg

Graphic Design: Jacob Grønbech Jensen

Translators: Jenny Bergman: translator of Yorjander Capetillo Hernández from Spanish to Swedish; Richard G. Carlsson: translator of Yorjander Capetillo Hernández, Kristina Jansson and Joanna Lombard from Swedish to English; Eva-Lotta Holm Flach: co-editor and translator of Mohamed Camara from French to Swedish; Kalle Mellberg: translator of Kristina Bength, Cecilia Darle, Cecilia Nygren, Mohamed Camara and Christina Langert from Swedish to English; Hans Olsson: translator of Rebecka Wigh Abrahamsson from Swedish to English; Malin Pettersson Öberg: translator of Malin Pettersson Öberg from Swedish to English

Proofreading: Daniel Werkmäster, Rebecka Wigh Abrahamsson and
Richard G. Carlsson

Copy editing and proofreading: Fredrik Ehlin

Image Reproduction: Thomas Hämén

Photography: Petter Cohen (Kristina Bength) and Jean-Baptiste Béranger
(Kristina Jansson)

© The artists and the writers, 2016
© Arvinius + Orfeus Publishing, 2016
All rights reserved
Published by Arvinius + Orfeus Publishing
Olivecronas väg 4
113 61 Stockholm
Sweden
Phone +46 8 32 00 15
info@ao-publishing.com
www.ao-publishing.com
ISBN 978-91-87543-92-0
Printing and binding: Livonia Print SIA, Latvia, 2016

The publication is published as part of the exhibition Rummets Rymder 1974 at Uppsala Konstmuseum, September 29 – November 20, 2016
Curators: Kristina Bength and Cecilia Darle
Exhibition Producer: Rebecka Wigh Abrahamsson

With support by the Swedish Arts Grant Committee

and Stiftelsen Längmanska Kulturfonden

This book is protected by the copyright law and international treaties. All rights are reserved by the copyright owners. No part of the book may be reproduced in any form by any electronic of mechanical
means (including photocopying, recording or information storageand storage and retrieval) without the prior written permission of
Arvinius + Orfeus Publishing AB.

 

 


english

 

 

 

Innehållsförteckning:

Förord, Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent Uppsala konstmuseum
Kobolt; ferromagnetisk, hexagonal tätpackad, Kristina Bength
Skala nu: nu, Cecilia Darle
Rymden, Mohamed Camara
Ön, Christina Langert
Från Krokhöjden till Ratek, Cecilia Nygren
Heterotopin, Yorjander Capetillo Hernández
Huis Clos, Joanna Lombard
Måleriet och den inverterade skammen, Kristina Jansson
Att nagla fast tiden i rummet, Malin Pettersson Öberg

Foreword, Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent Uppsala konstmuseum
Cobalt; Ferromagnetic, Hexagonal Close-packed, Kristina Bength
Scale Now: Now, Cecilia Darle
Space, Mohamed Camara
The Island, Christina Langert
From Krokhöjden to Ratek, Cecilia Nygren
The Heterotopia, Yorjander Capetillo Hernández
Huis Clos, Joanna Lombard
The Painting and the Inverted Shame, Kristina Jansson
Nailing Down Time in Space, Malin Pettersson Öberg