En annan version (eller en dröm), Gävle Konstcentrum, 17 juni - 11 oktober
<<< back

Sommarens utställning på Gävle Konstcentrum tar sin utgångspunkt i den nyskrivna romanen Drömmen om Ester av författaren Anna Jörgensdotter: en poetisk romanfantasi spunnen kring konstnärens Ester Hennings liv och verk. I utställningen får romanen sällskap av samtida konstnärskap samt av teckning, måleri och broderi av Ester Henning själv.

Ester Henning (1887-1985) spenderade över 60 år av sitt liv på olika mentalsjukhus. I utställningen belyses institutionens ambivalenta roll där känslan av frihetsberövande och begränsningar samsas med upplevelsen av det välvilliga samhället och det rum för skapande som trots allt gjorde det möjligt för Ester Henning att vara konstnär. Inom institutioner som exempelvis skola, sjukvård, föreningsliv och konst benämns och etableras ramar och normer för hur vi ska vara, vad som utgör ett samhälle och vad som faller utanför. 

I utställningen framställs dröm och fantasi som metoder för kunskapsproduktion och som ett slags frigörelse från de regler och normer som skapas av samhället. Genom att främja det gåtfulla och komplexa skapas motståndshandlingar som möjliggör andra typer av berättelser. 

Medverkande: Ane Hjort Guttu, Anna Jörgensdotter, Ester Henning, Kristina Bength, Lena Séraphin, Petra Bauer & Annette Krauss
Curators: Hanna Nordell och Anna Livion

 

Press
Bodil Juggas, "Ester Henning kliver ut ur romanenl", Arbetarbladet, 17 juni 2015
Kristian Ekenberg, "Konsten bakom murarna", Gefle Dagblad, 17 juni 2015

Fotograf: Pavel Matveyev


In the medical dark room
,
Det ljus som delats
Kristina Bength, akvarell på papper
.