The Absent Past / Det frånvarande Förflutna - Berättelser i och om ett rum, IDKA Kulturkiosken, 9 - 25 September
<<< back

Myra Kämpers Förvandlingsstraff

 

Kristina Bength
   presenterar ett motminne till skådespelerskan och fotografen
Amanda Kristina Pedersen
   som år 1904 dömdes för bedrägeri och förfalskningsbrott vid Falu Länscellsfängelse

aquarelle/ink objects
117 x 170 cm

slide-show, 80 slides

 

sound installation
06:00 min loop