Peepshow Galleri 54, 12 December - 4 January
<<< back

Photographic shadows imprinted, Hiroshima, August 10

När Hiroshimabomben faller förvandlas varje yta till en yta för inskription: de skuggor som saker och människor kastar fotograferas av kärnvapenblixtens förblindande ljus. I Peepshow iscensätter Kristina Bengths verk  Photographic shadows imprinted, Hiroshima, August 10th ett hems fönster, inte olikt andra fönster på Kastellgatan. Men föremålens ljus och skuggor målas fram i ett försök att framkalla ett utsnitt av en annan plats och tid, en öppning mot en annan historia.